STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Ustawa o ochronie małoletnich (Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw) wprowadza nowe instrumenty ochrony praw dzieci i m.in. nakłada na podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich. Placówki medyczne zostały zobligowane do wdrażania standardów od dnia 15 lutego 2024. Poniżej można zapoznać się ze Standardami wprowadzonymi w naszej placówce.

Standardy Ochrony Małoletnich w Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy, Taty i Dziecka w Żywcu.