Psycholog

Marzena Stodolak

Marzena Stodolak – psycholog, pedagog, oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, kierunek Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła III – letni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowie, studium psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz studium psychoterapii par w Katowickim Instytucie Psychoterapii.

„Zajmuję się diagnostyką wczesnych zaburzeń rozwojowych w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, uzupełniając je o niezwykle ważny kontekst relacji rodzic – dziecko. Pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą o różnych typach zaburzeń emocjonalnych (zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia specyficzne dla okresu dojrzewania) oraz z rodzicami i dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ( autyzm i Zespół Aspergera)”

Marzena prowadzi również terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par. Korzysta przy tym przede wszystkim z perspektywy psychoterapii ericksonowskiej, psychodynamicznej oraz poznawczej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kongresach oraz konferencjach.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Studium psychoterapii dzieci i młodzieży,
 • Kurs podstawowy I stopnia EEg-Biofeedback,
 • Studium psychoterapii par,
 • Psychoterapia psychodynamiczna,
 • Trening kontaktu w relacji terapeutycznej,
 • Agresja i autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi,
 • Nowe kierunki rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych w psychologii i pedagogice,
 • Zespół Aspergera, diagnoza i metody pracy,
 • Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa w przedziale od 0 do 6 roku życia,
 • Diagnoza rozwoju i ocena funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat,
 • Diagnoza i terapia osób z autyzmem,
 • Obsługa oraz wykorzustanie programu Mówik w terapii osób niemówiących,
 • Praca z genogramem,
 • Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej – I etap,
 • Skala Inteligencji Stanford – Binet 5.

Barbara Micherda – Nyczka

Psycholog skoncentrowany w myśl założenia „Porozumienie bez przemocy” oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W swojej pracy skupia się głównie na uczuciach oraz potrzebach drugiej osoby.
Swoje doświadczenie zdobyła zaczynając od różnego rodzaju praktyk i wolontariatów. Pracowała min. jako kurator w Sądzie Rejonowym w Żywcu, Ośrodku Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży jako terapeuta zajęciowy.
Obecnie prowadzi Wczesne Wspomagania Rozwoju dla Dzieci w placówkach przedszkolnych, udziela konsultacji oraz wsparcia psychologicznego. Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Barbara udziela wsparcia osobom rozpoczynającym swoją przygodę na rynku pracy oraz osobom wykluczonym społecznie (pomoc przy tworzeniu CV, poszukiwaniu odpowiedniego zatrudnienia, przejściu przez cały proces rekrutacji) swoje doświadczenie w tej dziedzinie uzyskała pracując w branży HR.

Prywatnie mama dwójki dzieci, lubi aktywnie spędzać każdą wolną chwilę na świeżym powietrzu oraz zatopić się w dobrej książce.

Wybrane kursy i szkolenia:
• Ocena Rozwoju Psychoruchowego – diagnoza dzieci,
• Trener TUS, stopień I,
• Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera,
• Całościowe podejście do terapii małego dziecka,
• Uprawnienia do wykorzystywania modułu KORP. Programy Terapii dla dziecki w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia w programie komputerowym KomKOD,
• Uprawnienia do wykorzystywania narzędzia Karty Oceny Zachowania i Emocji dla diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 16 roku życia,
• Niezbędnik początkującego psychologa szkolnego/przedszkolnego,
• Wstęp do NVC,
• Ocena Zachowania i Emocji – diagnoza dzieci,
• Diagnoza rozwoju dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym,
• Asystent dziecka z autyzmem,
• Trening Umiejętności Społecznych,
• Od A do Z – czyli zrozumieć dziecko z ASD,
• Stymulacja bazowych funkcji komunikacyjnych dziecka z ASD,