Cennik

obowiązuje od 01.09.2022

FIZJOTERAPIA
Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 160 zł
Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 120 zł
Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 160 zł
Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 130 zł
Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Karolina Zadorożna – 160 zł
Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Karolina Zadorożna – 140 zł
Masaż leczniczy/relaksacyjny – 140 zł
Konsultacja/diagnoza terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł
Kompleksowa terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł
Konsultacja/ diagnoza osteopatyczna – 150 zł
Kompleksowa terapia osteopatyczna – 150 zł

Wkładki ortopedyczne – 400 zł
Modyfikacja w trakcie terapii wkładkami – 50 zł + koszt wizyty
Sporządzenie informacji fizjoterapeutycznej – 100 zł
Sporządzenie opinii fizjoterapeutycznej – 150 zł
Zaświadczenie do sądu – 1500 zł

LOGOPEDIA
Konsultacja logopedyczna niemowląt i dorosłych mgr Anna Gowin – 220 zł
Diagnoza, przygotowanie do zabiegu przecięcia wędzidełka języka/wargi, mgr Anna Gowin – 220zł
Kontrola po podcięciu wędzidełka mgr Anna Gowin – 150 zł
Terapia logopedyczna niemowląt, mgr Anna Gowin – 140 zł
Terapia miofunkcjonalna, mgr Anna Gowin– 150 zł
Konsultacja/diagnoza neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 160 zł
Terapia neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 130 zł
NEUROFLOW mgr Anna Szkotak – 350 zł
Konsultacja/diagnoza logopedyczna dzieci – 150zł
Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych 110 zł


ELEKTROSTYMULACJA (EMS, TENS, MASAŻ)
 Diagnoza, kwalifikacja do zabiegu, dobór obszaru zabiegu – 150 zł
 Pojedynczy zabieg – 50 zł
 Seria 10 zabiegów – 420 zł

PISEMNE INFORMACJE I OPINIE INNYCH SPECJALISTÓW


Przygotowanie informacji neuro/logopedycznej – 100 zł
Sporządzenie opinii neuro/logopedycznej 150 zł
Zaświadczenie do sądu – 1500 zł
Przygotowanie opinii psychologicznej – 300 zł
Przygotowanie zaleceń/ćwiczeń terapeutycznych do pracy w domu z dzieckiem – 200 zł

UWAGA! POWYŻSZE OPINIE WYSTAWIANE SĄ PO CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNYM UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH.

PSYCHOLOG

mgr Marzena Stodolak

Konsultacja psychologiczna – 170 zł
Sesja diagnostyczno – terapeutyczna – 160 zł
Terapia par – 180 zł


mgr Barbara Micherda-Nyczka


Konsultacja psychologiczna – 160 zł
Wczesna stymulacja rozwoju dziecka – 130 zł
Podjęcie procesu terapii psychologicznej – sesja 130 zł
Terapia par – 180 zł

KONSULTACJA NEUROLOGICZNA DZIECIĘCA – 200 zł – 300 zł
(zależy od czasu trwania konsultacji)
OPINIA NEUROLOGICZNA – 50 zł
KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA DZIECKA– 400 zł