Cennik

obowiązuje od 01.03.2023

FIZJOTERAPIA

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci mgr Joanna Szruba, mgr Anna Sermet – 180 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 160 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci mgr Joanna Szruba, mgr Anna Sermet, mgr Aleksandra Klecza, mgr Karolina Lipart-Piela – 130 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 120 zł

Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 160 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 130 zł

Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Karolina Zadorożna – 160 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Karolina Zadorożna – 140 zł

Masaż leczniczy/relaksacyjny – 140 zł

Konsultacja/diagnoza terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł

Kompleksowa terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł

Konsultacja/ diagnoza osteopatyczna – 150 zł

Kompleksowa terapia osteopatyczna – 150 zł

Wkładki ortopedyczne – 400 zł

Modyfikacja w trakcie terapii wkładkami – 50 zł + koszt wizyty

Sporządzenie informacji fizjoterapeutycznej – 100 zł

Sporządzenie opinii fizjoterapeutycznej – 150 zł

Zaświadczenie do sądu – 1500 zł

LOGOPEDIA

Konsultacja logopedyczna niemowląt, mgr Anna Gowin – 250 zł

Diagnoza, przygotowanie do zabiegu przecięcia wędzidełka języka/wargi, mgr Anna Gowin – 250zł

Kontrola po podcięciu wędzidełka mgr Anna Gowin – 150 zł

Terapia logopedyczna niemowląt, mgr Anna Gowin – 140 zł

Terapia miofunkcjonalna, mgr Anna Gowin– 150 zł

Konsultacja/diagnoza neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 160 zł

Terapia neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 130 zł

NEUROFLOW mgr Anna Szkotak – 350 zł

Konsultacja/diagnoza logopedyczna dzieci – 150zł

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych mgr Tamara Loranc – 120 zł
Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych mgr Paulina Duc – 110 zł

ELEKTROSTYMULACJA (EMS, TENS, MASAŻ)

 Diagnoza, kwalifikacja do zabiegu, dobór obszaru zabiegu – 160 zł

 Pojedynczy zabieg – 50 zł

 Seria 10 zabiegów – 420 zł

PISEMNE INFORMACJE I OPINIE INNYCH SPECJALISTÓW

Przygotowanie informacji neuro/logopedycznej – 100 zł

Sporządzenie opinii neuro/logopedycznej 150 zł

Zaświadczenie do sądu – 1500 zł

Przygotowanie opinii psychologicznej – 300 zł

Przygotowanie zaleceń/ćwiczeń terapeutycznych do pracy w domu z dzieckiem – 200 zł

UWAGA! POWYŻSZE OPINIE WYSTAWIANE SĄ NA WNIOSEK I PO CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNYM UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH.

PSYCHOLOG

mgr Marzena Stodolak

Konsultacja psychologiczna – 170 zł

Sesja diagnostyczno – terapeutyczna – 160 zł

Terapia par – 180 zł

mgr Barbara Micherda-Nyczka

Konsultacja psychologiczna – 160 zł

Wczesna stymulacja rozwoju dziecka – 130 zł

Podjęcie procesu terapii psychologicznej – sesja 130 zł

Terapia par – 180 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – 60 zł (50 min. zajęć, płatność abonamentowa)

ZAJĘCIA RUCHOWE GRUPOWE – 50 zł (50 min. zajęć, płatność abonamentowa)

KONSULTACJA NEUROLOGICZNA DZIECIĘCA – 300 zł

OPINIA NEUROLOGICZNA – 50 zł

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA DZIECKA– 400 zł