Cennik

obowiązuje od 01.07.2023

 

 

 

FIZJOTERAPIA

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci mgr Joanna Szruba, mgr Anna Sermet – 200 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 180 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci mgr Joanna Szruba, mgr Anna Sermet, mgr Aleksandra Klecza, mgr Karolina Lipart-Piela – 130 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna niemowląt i dzieci – 120 zł

Konsultacja/diagnoza fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 160 zł

Kompleksowa terapia fizjoterapeutyczna dorosłych mgr Anna Garncarczyk – 150 zł

Masaż leczniczy/relaksacyjny – 140 zł

Konsultacja/diagnoza terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł

Kompleksowa terapia UROGINEKOLOGICZNA – 150 zł

Konsultacja/ diagnoza osteopatyczna – 180 zł

Kompleksowa terapia osteopatyczna – 180 zł

Wkładki ortopedyczne – 400 zł

Modyfikacja w trakcie terapii wkładkami – 50 zł + koszt wizyty

Sporządzenie informacji fizjoterapeutycznej – 100 zł

Sporządzenie opinii fizjoterapeutycznej – 150 zł

Zaświadczenie do sądu – 1500 zł

LOGOPEDIA

Konsultacja logopedyczna niemowląt, mgr Anna Gowin – 250 zł

Diagnoza, przygotowanie do zabiegu przecięcia wędzidełka języka/wargi, mgr Anna Gowin – 250zł

Kontrola po podcięciu wędzidełka mgr Anna Gowin – 150 zł

Terapia logopedyczna niemowląt, mgr Anna Gowin – 140 zł

Terapia miofunkcjonalna, mgr Anna Gowin– 150 zł

Konsultacja/diagnoza neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 160 zł

Terapia neurologopedyczna dzieci mgr Anna Szkotak – 130 zł

NEUROFLOW mgr Anna Szkotak – 350 zł

Konsultacja/diagnoza logopedyczna dzieci – 150zł

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych mgr Tamara Loranc – 120 zł

Terapia logopedyczna dzieci i dorosłych mgr Paulina Duc – 110 zł

ELEKTROSTYMULACJA (EMS, TENS, MASAŻ)

Diagnoza, kwalifikacja do zabiegu, dobór obszaru zabiegu – 160 zł

Pojedynczy zabieg – 50 zł

Seria 10 zabiegów – 420 zł

PISEMNE INFORMACJE I OPINIE INNYCH SPECJALISTÓW

Przygotowanie informacji neuro/logopedycznej – 100 zł

Sporządzenie opinii neuro/logopedycznej 150 zł

Zaświadczenie do sądu – 1500 zł

Przygotowanie opinii psychologicznej – 300 zł

Przygotowanie zaleceń/ćwiczeń terapeutycznych do pracy w domu z dzieckiem – 200 zł

UWAGA! POWYŻSZE OPINIE WYSTAWIANE SĄ NA WNIOSEK I PO CO NAJMNIEJ CZTEROKROTNYM UCZESTNICTWIE W ZAJĘCIACH.

PSYCHOLOG

mgr Marzena Stodolak

Konsultacja psychologiczna  – 180 zł

Sesja diagnostyczno – terapeutyczna – 160 zł

Terapia par – 180 zł

mgr Barbara Micherda-Nyczka

Konsultacja psychologiczna – 180 zł

Wczesna stymulacja rozwoju dziecka – 130 zł

Podjęcie procesu terapii psychologicznej – sesja 130 zł

Terapia par – 180 zł

Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących (2 spotkania i raport z badania) testem CONNERS 3 – 500 zł

ADOS- 2

  •  Badanie protokołem ADOS-2 wraz z informacją o wynikach – 700 zł 
  •  Badanie protokołem ADOS-2 wraz z informacją o wynikach oraz omówieniem dalszego     postępowania – 850 zł (omówienie wyników wraz z instrukcjami dotyczącymi dalszego   postępowania następuje na kolejnej wizycie)

CDI2

Diagnoza objawów depresji u dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat – sesja 200 zł

Raport z przeprowadzonego badania – 150 zł

KOZE

Karty oceny zachowania i emocji – sesja 200 zł

KORP

Karty oceny rozwoju psychoruchowego – sesja 200 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – 60 zł (płatność abonamentowa)

ZAJĘCIA RUCHOWE GRUPOWE – 50 zł (płatność abonamentowa)

KONSULTACJA NEUROLOGICZNA DZIECIĘCA – 300 zł

OPINIA NEUROLOGICZNA – 50 zł

KONSULTACJA ORTOPEDYCZNA DZIECKA – 400 zł

MASAŻE

Masaż klasyczny:

  • pleców – 30 minut: 70 zł / 45 minut: 80 zł
  • kończyn górnych –  20 minut: 30 zł
  • kończyn dolnych – 20 minut: 30 zł

Masaż relaksacyjny:

  • pleców – 30 minut: 80 zł / 45 minut: 90 zł
  • kończyn górnych – 20 minut: 30 zł
  • kończyn dolnych – 20 minut: 30 zł

+ świeca – 10 zł

+ mus – 10 zł

+ masło shea – 20 zł

Masaż bańką chińską – 20 minut: 60 zł/ 40 minut: 90 zł

Masaż leczniczy pleców – 30 minut: 70 zł