Oferta

Dostępne metody wykonywane przez certyfikowanych terapeutów:

Fizjoterapia niemowląt, dzieci i dzieci starszych:

 • metoda wg Vojty,
 • metoda NDT Bobath,
 • PNF,
 • globalna terapia stopy,
 • trójpłaszczyznowa manualna terapia wad stóp,
 • kinesiotaping,
 • elastyczny terapeutyczny taping w pediatrii,
 • zastosowanie technik powięziowych w pediatrii,
 • terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi,
 • diagnostyka metodą Prechtla,
 • elektrostymulacja,
 • terapia wad postawy,
 • terapia tkanek miękkich.

Fizjoterapia dorosłych:

 • diagnostyka i terapia wg Cyriaxa,
 • terapia manualna,
 • kinesiotaping,
 • technika Fascial Distortion Model,
 • technika Terapii Czaszkowo- Krzyżowej,
 • pinoterapia,
 • techniki manualne i mięśniowo-powięziowe w obrębie miednicy,
 • technika osteopatyczna,
 • manipulacje krótkodźwigniowe HVLA,
 • globalna terapia stopy,
 • technika Frsc.

  Fizjoterapia dla dorosłych kierowana jest do osób z problemami:

  • ortopedycznymi, m.in. z:
  • problemami bólowymi,
  • ograniczeniami ruchu,
  • bliznami,
  • po zabiegach chirurgicznych,
  • po urazach.
   • po porodzie / pacjentki uroginekologiczne, m.in.:
   • z nietrzymaniem moczu,
   • z rozejściem m. prostego brzucha,
   • z bolesnymi stosunkami,
   • z endometriozą,
   • z bolesnymi miesiączkami.
    • neurolgicznymi, m.in.:
    • po udarze,
    • z chorobą Parkinsona,
    • ze stwardnieniem rozsianym,
    • z MPD.
    • W trakcie terapii szczególna uwaga zwracana jest na ograniczenia ruchomości stawów i tkanek, blizny, zastoje płynowe, brak siły lub nadmierne napięcie mięśni.

     Logopedia i neurologopedia:

     • komunikacja alternatywna dla dzieci niemówiących,
     • terapia komunikacji dzieci z autyzmem,
     • badanie przetwarzania słuchowego baterią testów neuroflow,
     • trening słuchowy neuroflow,
     • terapia dyslalii,
     • terapia opóźnionego rozwoju mowy,
     • elektrostymulacja,
     • diagnoza i przygotowanie okołozabiegowe skróconych wędzidełek,
     • terapia miofunkcjonalna.

     Psychologia

     • konsultacja psychologiczna,
     • sesja diagnostyczno – terapeutyczna,
     • terapia par,
     • wczesna stymulacja rozwoju dziecka.

     Neurolog dziecięcy

     Osteopatia

     Trening umiejętności społecznych

     • liczne publikacje i badania pokazują, że to właśnie Inteligencja Emocjonalna odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka, a co za tym idzie, pomaga lepiej poradzić sobie w różnych, a szczególnie trudnych sytuacjach życiowych,
     • inteligencja emocjonalna to nic innego jak zdolność zarządzania, rozpoznawania i wykorzystywania własnych i cudzych emocji. Dlatego tak ważne jest aby od samego początku uczyć dzieci nabywania UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.

     Podczas zajęć, które odbywają się w małej grupie (2-6 osób), uczestnik nabywa szereg umiejętności:

     • rozpoznawanie emocji u siebie i innych, podawanie przyczyn ich występowania,
     • panowanie nad emocjami i wyrażanie ich w sposób akceptowany społecznie,
     • przestrzeganie norm społecznych,
     • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
     • współpraca w grupie,
     • rozumienie siebie i innych ludzi,
     • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
     • umiejętność wyrażania siebie i własnego zdania,
     • asertywność,
     • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.


     Podczas ćwiczeń i zadań pracujemy również nad procesami poznawczymi u dziecka:

     • pamięcią,
     • uwagą,
     • myśleniem,
     • zmysłami,
     • odwzorowywaniem,
     • naśladowaniem.

     Przedziały wiekowe:

     • grupa I – 4-6 lat.
     • grupa II – 7-10 lat
     • grupa III – 11-13 lat.

      

     Grupowe zajęcia korekcyjne

     Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego i harmonijnego rozwoju układu kostnego -mięśniowo – stawowego u dzieci. Systematyczne ćwiczenia stanowią profilaktykę zapobiegającą utrwalaniu złych nawyków, pomagającą zapobiec skrzywieniom kręgosłupa i powstawaniu innych dysfunkcji związanych z prawidłową postawą ciała. Zajęcia trwają 50 minut i maja charakter grupowy.

     ADOS-2

     ADOS-2 to obecnie najbardziej wiarygodne i uniwersalne narzędzie, które pozwala zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu. Badanie polega na podejmowaniu różnych interakcji z dzieckiem, w formie zabaw i dialogów, według ściśle przestrzeganego scenariusza.

     ADOS-2 pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i osób dorosłych.

     Diagnoza za pomocą ADOS-2 stanowi obecnie najbardziej precyzyjne narzędzie, nazywane na świecie „złotym standardem diagnozy autyzmu”.

     Zadania są uporządkowane, oceniające zachowania dziecka w różnych obszarach (interakcji, zabawy, komunikacji werbalnej itd.) Ponadto, zakres zadań jest dostosowany do wieku rozwojowego i możliwości dziecka.

     ADOS-2 różni się od innych metod przede wszystkim jasną i przejrzystą formą diagnozy (według ściśle określonego scenariusza) oraz jednolitą formą oceny.

     ADOS-2 jest narzędziem wystandaryzowanym – to oznacza, że każdy diagnosta kieruje się tym samym scenariuszem i zestawem narzędzi – dzięki temu wynik badania jest obiektywny, jednolity, przy jednoczesnym zminimalizowaniu subiektywnych wrażeń i opinii osoby prowadzącej badanie.

     Dla lekarzy psychiatrów podejmujących ostateczną decyzję dot. diagnozy, raport badania ADOS-2 jest wiarygodną i rzetelną informacją na temat istniejących trudności dziecka.

     Diagnozę ADOS-2 prowadzi Barbara Micherda-Nyczka- psycholożka, diagnosta testem Ados-2.

     KORP

     Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego to nowoczesne, standaryzowane i normalizowane narzędzie diagnostyczne służące do kompleksowej oceny rozwoju dziecka, w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. KORP bada rozwój ruchowy dziecka, motorykę, percepcję, sferę poznawczą, emocjonalno-społeczną, samodzielność, komunikowanie się i mowę oraz umiejętności będące podstawą uczenia się. Test jest tak skonstruowany, by dokonać oceny wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju psychoruchowego dziecka, a szczególnie tych, które są uznane za znaczące dla jego powodzenia w życiu społecznym i edukacji.

     KORP pozwala określić, na jakim etapie rozwojowym rozwinięte są poszczególne sfery, czy badane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Tym samym, badanie testem umożliwia wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości rozwoju.

     Diagnoza testem KORP pokazuje jak powinna przebiegać terapia dziecka, na jakich deficytach należy się skoncentrować. Dzięki odpowiednim programom terapii nie tylko Terapeuta ale także Rodzic dostaje informację na jakich sferach rozwoju należy się skoncentrować.

     Diagnoza testem KORP w naszej placówce odbywa się podczas dwóch 1-godzinnych spotkań. Badanie przeprowadza wykwalifikowany specjalista, posiadający odpowiedni certyfikat. Po badaniu rodzic/opiekun otrzymuje opinię wraz z zaleceniami.

     KOZE

     Karty Oceny Zachowania i Emocji pozwalają na ocenę i opis nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od 1 miesiąca życia do końca 15 roku życia. Są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka. Informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, postawienie wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także konsultowanie się z innymi specjalistami.  Karty oceny zachowania i emocji KOZE są samodzielnym narzędziem, ale są również propozycją pogłębionej diagnozy psychopedagogicznej wykrytych zaburzeń i nieprawidłowości w rozwoju zdiagnozowanych za pomocą Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP w sferach: emocjonalno-społecznej i funkcji behawioralnych, a także jakościowych nieprawidłowości w zachowaniu opisanych w Karcie Obserwacji.

     Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2

     CDI 2 jest kwestionariuszem, który służy do pomiaru objawów depresji u dzieci i młodzieży. Diagnoza obejmuje komplet narzędzi diagnostycznych, które zapewniają wszechstronną ocenę symptomów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat. CDI 2 umożliwia opis dziecka z trzech różnych perspektyw: komplet obejmuje pełną i skróconą wersję kwestionariusza samopisu, wersję dla rodziców (lub innych opiekunów) i wersję dla nauczycieli.