Oferta

Dostępne metody wykonywane przez certyfikowanych terapeutów:

.

Fizjoterapia niemowląt, dzieci i dzieci starszych:

 • metoda wg Vojty
 • metoda NDT Bobath
 • PNF
 • Globalna Terapia Stopy
 • Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia wad Stóp
 • Kinesiotaping
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii
 • Zastosowanie Technik Powięziowych w Pediatrii
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Diagnostyka metodą Prechtla
 • Elektrostymulacja
 • Terapia wad postawy
 • Terapia tkanek miękkich

Fizjoterapia dorosłych:

 • Diagnostyka i terapia wg Cyriaxa
 • Terapia Manualna
 • Kinesiotaping
 • Technika Fascial Distortion Model
 • Technika Terapii Czaszkowo- Krzyżowej
 • Pinoterapia
 • Techniki manualne i miesniowo-powięziowe w obrębie miednicy
 • Technika osteopatyczna
 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • Globalna terapia stopy
 • Technika Frsc

Fizjoterapia dla dorosłych kierowana jest do osób z problemami:

Ortopedycznymi, m.in. z:

 • Z problemami bólowymi
 • Z ograniczeniami ruchu
 • Z bliznami
 • Po zabiegach chirurgicznych
 • Po urazach

Po porodzie/pacjentki uroginekologiczne, m.in.:

 • Z nietrzymaniem moczu
 • Z rozejściem m. prostego brzucha
 • Z bolesnymi stosunkami
 • Z endometriozą
 • Z bolesnymi miesiączkami

Neurolgicznymi, m.in.:

 • Po udarze
 • Z Chorobą Parkinsona
 • Ze stwardnieniem rozsianym
 • Z MPD
 • W trakcie terapii szczególna uwaga zwracana jest na ograniczenia ruchomości stawów i tkanek, blizny, zastoje płynowe, brak siły lub nadmierne napięcie mięśni.

Logopedia i neurologopedia:

 • Komunikacja alternatywna dla dzieci niemówiących,
 • Terapia komunikacji dzieci z autyzmem,
 • Badanie przetwarzania słuchowego baterią testów neuroflow,
 • Trening słuchowy neuroflow,
 • Terapia dyslalii
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Elektrostymulacja
 • Diagnoza i przygotowanie okołozabiegowe skróconych wędzidełek
 • Terapia miofunkcjonalna

Psychologia

Instruktaż pielęgnacyjny

Grupowe zajęcia korekcyjne