Oferta

 

Dostępne metody wykonywane przez certyfikowanych terapeutów:

.

Fizjoterapia niemowląt, dzieci i dzieci starszych:

 • metoda wg Vojty
 • metoda NDT Bobath
 • PNF
 • Globalna Terapia Stopy
 • Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia wad Stóp
 • Kinesiotaping
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii
 • Zastosowanie Technik Powięziowych w Pediatrii
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi
 • Diagnostyka metodą Prechtla
 • Elektrostymulacja
 • Terapia wad postawy
 • Terapia tkanek miękkich

Fizjoterapia dorosłych:

 • Diagnostyka i terapia wg Cyriaxa
 • Terapia Manualna
 • Kinesiotaping
 • Technika Fascial Distortion Model
 • Technika Terapii Czaszkowo- Krzyżowej
 • Pinoterapia
 • Techniki manualne i miesniowo-powięziowe w obrębie miednicy
 • Technika osteopatyczna
 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA
 • Globalna terapia stopy
 • Technika Frsc

Fizjoterapia dla dorosłych kierowana jest do osób z problemami:

Ortopedycznymi, m.in. z:

 • Z problemami bólowymi
 • Z ograniczeniami ruchu
 • Z bliznami
 • Po zabiegach chirurgicznych
 • Po urazach

Po porodzie/pacjentki uroginekologiczne, m.in.:

 • Z nietrzymaniem moczu
 • Z rozejściem m. prostego brzucha
 • Z bolesnymi stosunkami
 • Z endometriozą
 • Z bolesnymi miesiączkami

Neurolgicznymi, m.in.:

 • Po udarze
 • Z Chorobą Parkinsona
 • Ze stwardnieniem rozsianym
 • Z MPD
 • W trakcie terapii szczególna uwaga zwracana jest na ograniczenia ruchomości stawów i tkanek, blizny, zastoje płynowe, brak siły lub nadmierne napięcie mięśni.

Logopedia i neurologopedia:

 • Komunikacja alternatywna dla dzieci niemówiących,
 • Terapia komunikacji dzieci z autyzmem,
 • Badanie przetwarzania słuchowego baterią testów neuroflow,
 • Trening słuchowy neuroflow,
 • Terapia dyslalii
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Elektrostymulacja
 • Diagnoza i przygotowanie okołozabiegowe skróconych wędzidełek
 • Terapia miofunkcjonalna

Psychologia

 • Konsultacja psychologiczna
 • Sesja diagnostyczno – terapeutyczna
 • Terapia par
 • Wczesna stymulacja rozwoju dziecka

Neurolog dziecięcy

Osteopatia

Trening umiejętności społecznych

Co jest ważniejsze Inteligencja poznawcza (IQ) czy Inteligencja emocjonalna (EI)??

Badania oraz liczne publikacje pokazują, że to właśnie Inteligencja Emocjonalna odgrywa znaczącą rolę w życiu człowieka a co za tym idzie pomaga lepiej poradzić sobie w różnych a szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Inteligencja emocjonalna to nic innego jak zdolność zarządzania, rozpoznawania i wykorzystywania własnych i cudzych emocji. Dlatego tak ważne jest aby od samego początku uczyć dzieci
nabywania UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.

Pragniemy zatem zaprosić dzieci na

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH !

Podczas zajęć, które odbywają się w małej grupie (2-6 osób) uczestnik nabywa szereg umiejętności:

• rozpoznawanie emocji u siebie i innych, podawanie przyczyn ich wystepowania
• panowanie nad emocjami i wyrażanie ich w sposób akceptowany społecznie
• przestrzeganie norm społecznych
• nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
• współpraca w grupie
• rozumienie siebie i innych ludzi
• wzmocnienie poczucia własnej wartości
• umiejętność wyrażania siebie i własnego zdania
• asertywność
• radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
Podczas ćwiczeń i zadań pracujemy również nad procesami poznawczymi u dziecka :
• pamięcią
• uwagą
• myśleniem
• zmysłami
• odwzorowywaniem
• naśladowaniem

Przedziały wiekowe

• Grupa I – przedział wiekowy 4-6 lat.
• Grupa II – przedział wiekowy 7-10 lat.
• Grupa III – przedział wiekowy 11-13 lat.

Grupowe zajęcia korekcyjne

Celem zajęć jest wspomaganie prawidłowego i harmonijnego rozwoju układu kostnego -mięśniowo – stawowego u dzieci. Systematyczne ćwiczenia stanowią profilaktykę zapobiegającą utrwalaniu złych nawyków, pomagającą zapobiec skrzywieniom kręgosłupa i powstawaniu innych dysfunkcji związanych z prawidłową postawą ciała. Zajęcia trwają 50 minut i maja charakter grupowy.

 

ADOS-2

ADOS-2 to obecnie najbardziej wiarygodne i uniwersalne narzędzie, które pozwala zbadać stopień nasilenia cech spektrum autyzmu. Badanie polega na podejmowaniu różnych interakcji z dzieckiem, w formie zabaw i dialogów, według ściśle przestrzeganego scenariusza.

ADOS-2 pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, ale także u młodzieży i osób dorosłych.

Diagnoza za pomocą ADOS-2 stanowi obecnie najbardziej precyzyjne narzędzie, nazywane na świecie „złotym standardem diagnozy autyzmu”.

Zadania są uporządkowane, oceniające zachowania dziecka w różnych obszarach (interakcji, zabawy, komunikacji werbalnej itd.) Ponadto, zakres zadań jest dostosowany do wieku rozwojowego i możliwości dziecka.

ADOS-2 różni się od innych metod przede wszystkim jasną i przejrzystą formą diagnozy (według ściśle określonego scenariusza) oraz jednolitą formą oceny.

ADOS-2 jest narzędziem wystandaryzowanym – to oznacza, że każdy diagnosta kieruje się tym samym scenariuszem i zestawem narzędzi – dzięki temu wynik badania jest obiektywny, jednolity, przy jednoczesnym zminimalizowaniu subiektywnych wrażeń i opinii osoby prowadzącej badanie.

Dla lekarzy psychiatrów podejmujących ostateczną decyzję dot. diagnozy, raport badania ADOS-2 jest wiarygodną i rzetelną informacją na temat istniejących trudności dziecka.

Diagnozę ADOS-2 poprowadzi Barbara Micherda-Nyczka psycholog, diagnosta testem Ados-2.