Kontakt

GNIAZDO Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Sp. z o.o.
ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki 24
34-300 Żywiec
tel. 660 107 008
e-mail: kontakt@gniazdocentrum.pl

NIP 5532588278 REGON 527244406

BNP Paribas 42160014621735025820000001

 

 

   

   

   

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla osób korzystających z formularza kontaktowego na stronie www.gniazdocentrum.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.gniazdocentrum.pl jest Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy, Taty i Dziecka.
  2. Kontakt z Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy, Taty i Dziecka jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gniazdo.centrum@gmail.com
  3. Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy, Taty i Dziecka powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą adresu e-mail: gniazdo.centrum@gmail.com
  4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi.

  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie.
  2. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy, Taty i Dziecka, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  4. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
  5. Posiada Pan/i prawo żądania od Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy, Taty i Dziecka dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także złożenia sprzeciwu na przetwarzanie, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Gniazdo Specjalistyczne Centrum Mamy, Taty i Dziecka z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  6. Wobec Pani/a nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.